Młody Toruń – najważniejsze wydarzenia
Najważniejsze wydarzenia – między czterdziesto.... a czterdziestopięcio leciem
2004
4 koncerty galowe z okazji 40 – lecia działalnosci zespołu
Odznaczenie zespołu Honorowym Medalem Thorunium za zasługi dla miasta
Udział w Ogólnoukraińskim Konkursie Choreograficznym „Zolotyje koło” (w charakterze gościa specjalnego) – Chmielnicki ( Ukraina), reprezentacja Torunia i województwa kujawsko- pomorskiego
Udział w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych – Bratysława ( Słowacja), reprezentacja Polski Przyjęcie zespołu słowackiego z Nitry w Toruniu
Udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym – Nitra (Słowacja), reprezentacja Polski

Wybrane konkursy par tanecznych:
 • I miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich „ O kurpiowsie dwojaki” (Ostrołęka) – Anna Lewandowska i Łukasz Krzyżanowski; tamże II miejsce – Monika Balicka i Paweł Wojtasik (kat. 16-18 lat)
 • I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Tańców Polskich „ O muszlę Bałtyku” ( Malbork) –Monika Balicka i Paweł Wojtasik
 • Mistrzostwo Polski w Tańcach Polskich ( Poznań) – Monika Balicka i Paweł Wojtasik;
  tamże II- vice Mistrzostwo Polski- Magdalena Jakubowska i Michał Laskowski (kat 16-18 lat)
 • I miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich „ O toruńską katarzynkę” (Toruń) – Monika Balicka i Paweł Wojtasik; tamże III miejsce – Anna Lewndowska i Łukasz Krzyżanowski
W podsumowaniu rankingu za 2004 rok prowadzony przez Komisję do spraw Tańców Polskich PS CIOFF „Młody Toruń” został uznany za najlepszy zespół w kategorii wiekowej 16-18 lat a pani Katarzyna Bilska za najlepszego instruktora.
2005
Nagroda Główna IV Ogólnopolskich Spotkań Folkorystycznych „ O łowicki pasiak” (Łowicz)
Udział w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych – Limassol (Cypr)

Wybrane konkursy par tanecznych:
 • I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Tańców Polskich „O pierścień księżnej Izabelli” (Puławy) – Anna Lewandowska i Łukasz Krzyzanowski; tamże II miejsce – Magdalena Jakubowska i Michał Laskowski (kat. 16-18 lat); tamże II miejsce – Monika Balicka i Paweł Wojtasik ( kat. 18+)
 • I miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich „ O klucz Pomorza” (Chojnice) – Anna Lewandowska i Łukasz Krzyzanowski (kat 16-18 lat); tamże III miejsce – Kinga Nolka i Wojciech Groth ( kat. 13-15 lat)
 • I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Tańców Polskich „ O muszlę Bałtyku” ( Malbork) – Monika Balicka i Paweł Wojtasik (kat.18+); tamże I miejsce – Anna Lewandowska i Łukasz Krzyżanowski ( kat. 16-18 lat)
 • Vice Mistrzostwo Polski w Tańcach Polskich – Anna Lewandowska i Łukasz Krzyżanowski ( kat.16 – 18 lat)
 • I miejsce na Królewskim Konkursie Tańców Polskich (Warszawa) – Agnieszka Skibicka i Radosław Poziemski (kat.IIIB); tamże III miejsce – Anna Lewandowska i Łukasz Krzyzanowski ( kat.IVA)
2006
I miejsce na Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Folklorystycznych (Bydgoszcz)
Udział w Dziecięcych Spotkaniach Zespołów Folklorystycznych (Olsztyn)

Wybrane konkursy par tanecznych:
 • Mistrzostwo Polski w Tańcach Polskich (Puławy) – Anna Lewandowska i Łukasz Krzyżanowski ( kat.16-18 lat); tamże II vice Mistrzostwo Polski – Kinga Nolka i Wojciech Groth (kat.13-15 lat)
 • I miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich „O naszyjnik ksieżniczki Gerd z Leśna” (Brusy) – Anna Lewandowska i Łukasz Krzyżanowski (kat IVA); tamże III miejsce – Kinga Nolka i Wojciech Groth (kat IIIA), tamże III miejsce Maria Ćwiklińska i Filip Biskupski ( kat.IIB)
 • I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Tańców Polskich „O muszlę Bałtyku” (Malbork)- Filip Biskupski i Maria Ćwiklińska (kat.IIB); tamże II miejsce Weronika Stańczyk i Adam Gradowski ( kat I , 7-9 lat); tamże III miejsce Michalina Bącal i Tomasz Ścigała (kat. IIIB)
2007
I miejsce na Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Folklorystycznych (Bydgoszcz)
III wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Folklorystycznych im. M.Kosińskiego ( Puławy)
Udział w Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Folklorystycznych Gemlik- Bursa ( Turcja), reprezentacja Polski
Udział w Toruńskim Weekendzie w Pampelunie (Hiszpania), reprezentacja miasta

Wybrane konkursy par tanecznych:
 • II miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich „O naszyjnik księżniczki Gerd z Leśna” (Brusy) – Małgorzata Poziemska i Karol Kania ( kat. VB, pow. 18 lat); tamże II miejsce – Michalina Bącal i Tomasz Ścigała ( kat.IIIB); tamże III miejsce – Anna Lewandowska i Michał Laskowski ( kat. VA)
 • II miejsce na VIII Ogólnopolskim Konkursie Tańców Polskich „O podlaską szyszkę” ( Siemiatycze) – Anna Lewandowska i Michał Laskowski ( kat. VA,18+)
 • II miejsce na XIV Ogólnopolskim Konkursie Tańców Polskich „Warmia i Mazury” ( Olsztyn) – Anna Lewandowska i Michał Laskowski ( kat.VA, 18+)
2008
I miejsce na Spotkaniach Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych (Bydgoszcz)
Koncert z okazji XV lecia Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Wymiana kulturalna z zespołem „Tipoplastika” z Serbii – wspólne koncerty w Polsce i Serbii
Udział w dziecięcych Spotkaniach Zespołów Folklorystycznych (Olsztyn)

Wybrane konkursy par tanecznych:
 • III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Tańców Polskich „Mazowiecka Wierzba” (Warszawa) – Kinga Kroina i Bartosz Potęga (kat. II B, 10-12 lat)
Ponadto zespół każdego roku:
 • Organizuje koncerty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych.
 • Inauguruje kolejne edycje Międzynarodowych Spotkań Kapel Ludowych w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego.
 • Koncertuje na różnych imprezach okolicznościowych w Toruniu i poza nim dając ok. 20 koncertów rocznie.
 • Organizuje zimowe warsztaty artystyczne dla uczestników zespołu
Zespół Pieśni i Tańca "Młody Toruń" MDK w Toruniu ul. Przedzamcze 11/15 tel./fax +48 (56) 622 14 77 email: mlodytorun@o2.pl